Universiteto tarptautinės partnerystės strategija

Svarbiausi VDU dokumentai

MRU sieks socialinių mokslų lyderystės Europos aukštojo mokslo erdvėje Universitetas Studijos Bendruomenė Globalios rinkos poreikius atliepiančios studijos, pažangus socialines inovacijas kuriantis mokslas, darni tarptautiškumo plėtra ir skatinimas mokytis visą gyvenimą.

universiteto tarptautinės partnerystės strategija

Taip Mykolo Universiteto tarptautinės partnerystės strategija universitetas MRU sieks konkuruoti tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje ir pelnyti geriausio socialinių mokslų srities universiteto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Tokią universiteto ateities viziją mato MRU akademinė bendruomenė, su JAV organizacinės lyderystės ekspertu parengusi trejų metų strategiją, su kuria susipažinti galite čia.

universiteto tarptautinės partnerystės strategija

Beveik dvejus metus MRU vadovaujanti rektorė profesorė Inga Žalėnienė pripažįsta, kad siekis universiteto tarptautinės partnerystės strategija lyderiais Europoje iš pirmo žvilgsnio gali skambėti ambicingai.

Žengiame labai aiškius ir pamatuojamus žingsnius, kurie mus ir atves į Europos lyderių socialiniuose moksluose gretas.

Vertinimo rezultatai

Nuosekliai geriname studijų kokybę, investuojame į mokslinius tyrimus, inovacijas, IT sistemų plėtrą, skaitmenizacijos procesus, vystome darnią aplinką, pastoviai stebime pažangių pasaulio universitetų gerąją praktiką ir stengiamės kūrybiškai ją pritaikyti savo bendruomenėje.

Siekiant gerinti tarptautines pozicijas universitetas bendradarbiaus su aukšto dažnio prekybos strategijos pitonas daugiau pažangių užsienio universitetų ir mokslo centrų, didins veiksmingai veikiančių tarptautinių partnerysčių skaičių, plačiau įsitrauks į globalius profesinius tinklus.

universiteto tarptautinės partnerystės strategija

Taip tikimės leis pritraukti daugiau tyrėjų, podoktorantūros stažuotojų, doktorantų į šiuo metu sėkmingai besidarbuojančias MRU mokslines komandas. Taip pat į MRU planuojama pritraukti dvigubai daugiau tarptautinių dėstytojų vizitų. Tai leidžia mums ne tik jausti ir atliepti globalias rinkos tendencijas, bet ir stiprinti universiteto bei visos Lietuvos akademinės bendruomenės pozicijas tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje.

universiteto tarptautinės partnerystės strategija

Vienas iš strateginių universiteto tikslų — stiprinti universiteto reputaciją. Pernai pirmą kartą atlikta skirtingų tikslinių auditorijų, visuomenės grupių nuomonės apklausa.

Tokį tyrimą MRU žada vykdyti kasmet. Tačiau universiteto bendruomenė yra reikšminga visos visuomenės dalis ir tam, kad atlieptų jos poreikius, turi kreipti dėmesį ir į tai, kaip juos vertina.

VILNIUS TECH tarptautiškumas

Skatins mokytis visą gyvenimą Metus rengtoje universiteto strategijoje numatyta aktyviau skatinti mokymosi visą gyvenimą veiklas. Jau dabar MRU dėstytojai aktyviai veda profesionalius mokymus verslui ir viešajam sektoriui. Baigusių tokias trumpalaikes programas skaičių vien šiemet planuojama padidinti 40 procentų.

  • Элвин вскоре освободил его от этого затруднения, отправившись посмотреть окрестности.
  • Мы видим здесь крошечный, замкнутый мир, неизменный во всем, кроме мелочей, - и тем не менее век за веком он сохраняет идеальную стабильность.
  • И он и Хилвар принимали такой порядок вещей как нечто совершенно естественное: на земле прошло слишком много времени с тех пор, как кто-то мог бы бросить вызов Человеку -- высшему существу.

MRU rektorė pastebi, kad pastebimas išaugęs verslo ir viešojo sektoriaus poreikis darbuotojams suteikti galimybę lanksčiai įgyti kompetencijas ir įgūdžius, reikalingus darbo rinkai.

Todėl verslas ir viešasis sektorius vis dažniau ieško galimybių, kaip darbuotojams suteikti būtinų kompetencijų greitai, o ne laukiant ilgus metus, kol jie baigs universitetines bakalauro ar magistro studijas.

Tai toli gražu nesumenkina universitetinių studijų reikšmės, o jas papildo ir suteikia dar platesnes galimybes mokytis.

  • VDU misija Didžioji Alma Mater misija — puoselėti humanistinę kultūrą, neužsisklęsti tik siaurose ir labai specializuotose studijose, būti intelektiniu ir pilietiniu visuomenės židiniu.
  • Strateginio plėtros plano prioritetų, kuris tiesiogiai prisideda įgyvendinant pagrindinį tikslą - rengti kvalifikuotus, kūrybiškus ir socialiai aktyvius profesionalus, kurie gebėtų sėkmingai dirbti tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslo ir darbo rinkose.
  • Спросила .

Prie strategijos prisidėjo ekspertas iš JAV Prie naujosios universiteto strategijos — m. Visos bendruomenės poreikiai išryškėjo į strategijos kūrimo  susitikimus įsitraukus universiteto dėstytojams, mokslininkams ir studentams.

Strategija

MRU rektorė sako, kad aktyvus bendruomenės įsitraukimas leido įvairiapusiškai pažvelgti į ateities planus. Tai daugialypė, gyva organizacija, turinti atliepti visų su ja susijusių žmonių poreikius.

Todėl labai džiaugiamės, kad į strategijos kūrimą įsitraukė didelė bendruomenės dalis. Strategijoje taip pat numatyta artimiausiais metais investuoti į MRU informacinių sistemų modernizavimą, atnaujinti universiteto infrastruktūrą, studentų bendrabučius bei gerinti pastatų energetinį efektyvumą.

Mykolo Romerio universitetas.

Taip pat žiūrėkite