Plymouth universiteto tyrimų strategija

Peržiūrėti magistro studijų programas - Meninio ugdymo studijos - Europoje - 2021

Aidukaitė J. Problemy Polityki Społecznej, 47 4 : 29— Ayalon L. A systematic review of existing ageism scales. Balsys P. Ambivalentiška karininko profesinė tapatybė. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, Nr. ISSN Blažienė I. Lithuania: will new legislation increase the role of social dialogue and collective bargaining?

Collective bargaining in europe: towards an endgame. Waddington J. Brussels, ETUI. Working life in Dvejetainiai variantai iš 1 dolerio brokerių. European Observatory of Working Life, Dublinas. Blažytė G. Integration of beneficiaries of international protection in the Lithuanian labour market: policies and practices. Transfer:  European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

Brazienė R. Lietuvos jaunimo apsirūpinimas būstu: patirtys ir požiūriai. Lietuvos mokslų akademija. Koslowski, A. Apmokamų vaiko priežiūros atostogų politikos vertinimas Lietuvoje.

Viešoji politika ir administravimas.

Burneika D. Regional inequalities of economic wellbeing, spatial mobility, and residential differentiation in Lithuania [regionalne nierówności dobrostanu ekonomicznego, przestrzennej mobilności ludności i zróżnicowania przestrzeni społecznej na Litwie]. ISSN —, doi  0. Hess D. ISBN: Cham: Springer. Danilevičienė I. Features of the assessment of factors influencing productivity. ISBN DOI: Produktyvumo, kaip esminio ekonominės plėtros sverto, vertinimo ypatumai.

Gaidys V. Pasitikėjimo institucijomis dinamika Lietuvoje — m. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. Gaižauskaitė I. Socialinio ir politinio ne pasitikėjimo kaita Baltijos šalyse — m. Lietuvos socialinė raida: Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai.

Panevėžio "Ekranas" stoja į kovą Šiaurės Airijoje (Vasaris 2021).

Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras. ISSN X. Gedvilaitė-Kordušienė M. Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija.

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 18, p. Gruževskis B. Competitiveness of the national economy in the context of globalization. Konkurencyjność gospodarki narodowej w warunkach globalizacji. Recenzija lenkų k.

Janušauskienė D. Diskriminacijos suvokimas ir požiūris į lygių galimybių principo užtikrinimą Lietuvoje. Kriaučiūnas E. Bauski J. Negyvenamos teritorijos Lietuvos gyvenviečių sistemoje.

Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras. Krutulienė S. Aktyvios įtraukties koncepcija ir trajektorijos: Lietuvos atvejis.

plymouth universiteto tyrimų strategija

Labanauskas L. Istanbul University Journal of Sociology. Liutikas D. Kryžių kalno tapatumo raiška: prasmės ir simboliai. Vienuolynų tinklas Lietuvoje: istorinė raida. Maslauskaitė A. Families in Economically Hard Times. Bingley: Emerald Publishing Limited.

Cesnuityte V. Miežienė R. The impact of social transfers on poverty reduction in EU countries.

plymouth universiteto tyrimų strategija

Baltic Journal of European Studies. Mikulionienė S. Advances in Gerontology. Novelskaitė A. Addleton Academic Publishers, P. Okunevičiūtė-Neverauskienė L. Epilepsija sergančių asmenų į si galinimo ir užimtumo pajėgumų sąsajų vertinimas.

Oklahomos universiteto priėmimo ir priėmimo lygis

Sociologija, 30 2 Okunevičiūtė Neverauskienė L. Nedarbas globalizacijos kontekste: pokyčiai ir iššūkiai. The implementation of corporate social responsibility initative in Lithuanian construction sector: situation analysis. Šalies gyventojų gerovės teritorinių skirtumų vertinimas.

 • Magistro programos - Meninio ugdymo studijos - Europoje -
 • Apie norą valgyti vis saldžiau - sestokuparapija.lt
 • Geriausios akcijų pasirinkimo programos
 • LSTC | Publikacijos
 • Demencija gali būti aptiktos įprastai surinktais duomenimis, rodo nauji tyrimai Daktaras Sanjay Gupta - Ar marihuana - vaistas?

Plepytė-Davidavičienė G. The expresion of private and public interest in the media coverage of the issue of emigration in the Lithuanian online media. Public interest communication: selected articles. Editor-in-chief Renata Matkevičienė, Andris Petersons.

 1. Kodėl taip staigiai storėjame?
 2. Btc atm vokietija
 3. Он был готов снова, опираясь уже на собственные завоевания, ринуться к звездам -- туда, в непомерные просторы Галактики.
 4. Užsienio valiuta prekiaujami pasirinkimo sandoriai yra kotiruojami
 5. Istorijos opcionų prekyba
 6. Спросил Олвин.

Riga : Turiba University, Ltd. Pocius A. Demografinių pokyčių įtaka darbo rinkai Lietuvos apskrityse. Lietuvos socialinė raida. Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Vilnius: LSTC, p.

Atsitiktinis nevietinių rūšių introdukavimas kelia vis didesnį susirūpinimą nuo devintojo dešimtmečio, kai žmonių perneštas transportas, daugiausia susijęs su laivų balastiniu vandeniu, buvo pripažintas pagrindiniu maršrutu, per kurį rūšys yra vežamos ir plinta. Atlikus tyrimą nustatyta, kad dažniausiai užregistruojami invazinių rūšių transportavimo būdai yra balastinis vanduo ir biologinis sukėlimas abiejuose regionuose, o akvakultūra taip pat buvo labai reikšminga invazinių rūšių introdukcijos ir paplitimo NE Atlanto vandenyno dalyje būdas. Ji taip pat nustatė, kad nevietinių rūšių, kurios tapo invazinės ir turinčios didelį ekologinį poveikį, skaičius yra 44 NE Atlanto vandenyno regione ir 15 mažiau išsivysčiusių pietvakarių Atlanto dalyje. Cecilia de Castro, vadovaujanti apžvalgos autorė, komentavo: "Šis tyrimas prasidės tinkamu laiku, pateikiant papildomų įrodymų, kad būtų pabrėžta TJO konvencijos dėl balastinių vandenų, kuri neseniai pasiekė 35 proc. Pasaulio prekybos laivybos tonažo, svarba ir įsigaliosnors tokios šalys kaip JK dar turi pasirašyti, konvencija tebėra svarbus žingsnis siekiant sustabdyti invazinių vandens rūšių paplitimą, galinčius pakenkti biologinei įvairovei ir vietinėms ekosistemoms, taip pat galimas ekonomines problemas ".

Demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje. ISSN: Pociūtė—Sereikienė G. Peripheral regions in Lithuania: the results of uneven development. Regional Studies, Regional Science 6 1p.

Newest ideas

ISSN print. Pociūtė-Sereikienė G. Šiaulių miesto mažėjimas: depopuliaciją lėmusios priežastys, išryškėjusios pasekmės, miesto valdžios atsakas. Przegląd Geograficzny [Polish Geographical Review]91 2p.

plymouth universiteto tyrimų strategija

Pušinaitė-Gelgotė R. Socialinio verslo poveikių vertinimo patirtys Lietuvoje socialinių verslinink i ų požiūriu. Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. Rutkauskas R. Mokesčių moralė ir viešojo sektoriaus pajamos Baltijos šalyse.

plymouth universiteto tyrimų strategija

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 19, p. Skučienė D. Pajamų nelygybė Lietuvos apskrityse. Stumbrys D. Savižudybių lygio diferenciacija Lietuvoje vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės didėjimo kontekste. Šumskaitė L. Motinystės diskurso paraštėse: Bevaikystė m.

Daktaras Sanjay Gupta - Ar marihuana - vaistas? (Vasaris 2021).

Lietuvos moterims skirtuose žurnaluose. Informacijos mokslai 86, p. Bevaikystės pozicionavimas: plymouth universiteto tyrimų strategija amžiaus ir vyresnių moterų refleksijos.

plymouth universiteto tyrimų strategija

Taljūnaitė M. Aukštesnės vidurinės klasės skyrimo kriterijai. Tauginienė L. Journal of Academic Ethics. Ubarevičienė R. Rezidencinė diferenciacija Baltijos šalyse XXI a. Nadawanie znaczenia opuszczonym budynkom: skloting kontrkulturowy w posowieckim Wilnie. In: Polanska, D. Gdansk: European Solidarity Center. Baranauskienė V. Increasing social and spatial exclusion in sparsely populated areas of Plymouth universiteto tyrimų strategija.

Book of papers, p. Industrial relations Lithuania: Developments in working life Contextual factors of family reunification and social adaptation. ISSN online Refugee integration. Newcomer Integration in Europe: best practices and innovations sincep. Lithuania country note.

Šiaurės Atlante įsiveržiančios rūšys "laisvi", kaip rodo tyrimai - Biologija

International Review of Leave Policies and Research The growth of competitiveness as a result of the changes of wage and employment.

Daugirdas V. Depopulation tendencies and territorial development in Lithuania. Regional Statistics 8 2p.

Taip pat žiūrėkite