Prekybos taršos leidimais sistemų tipai,

EUR-Lex - DC - LT

prekybos taršos leidimais sistemų tipai

Žemiau pateiktos nuotraukos yra sumažintos kokybės. Norėdami matyti visos kokybės darbą spustelkite parsisiųsti.

prekybos taršos leidimais sistemų tipai

Darbo ištrauka Dėl didėjančios gamybinės žmonijos veiklos į Žemės atmosferą išmetama vis daugiau teršalų, iš kurių pagrindiniai: azoto, sieros, anglies oksidai, kietosios dalelės, angliavandeniliai bei lakūs organiniai junginiai. Intensyvi, aplinkos netausojanti žmonijos veikla sukėlė daug problemų, tokių kaip ozono sluoksnio nykimas, fotocheminis smogas, globalinis klimato atšilimas, vandens telkinių eutrofikacija, rūgštieji krituliai ir kt.

prekybos taršos leidimais sistemų tipai

Šiandien aplinkos apsauga yra viena aktualiausių, didžiausią susirūpinimą keliančių problemų. Žmonijai ypač aktualu sumažinti į aplinką patenkančių teršalų kiekius ir jų neigiamą poveikį aplinkai ir pačiam žmogui.

prekybos taršos leidimais sistemų tipai

Priešingu atveju, ir toliau gamtą teršianti žmonijos veikla gali ženkliai įtakoti mus supančią aplinką ir pabloginti klimato tinkamumą žmonijos gyvavimui. Šiame darbe smulkiau panagrinėsime vieną iš ekonominių aplinkos apsaugos instrumentų — prekybą apyvartiniais taršos leidimais ATL. Suformulavau šio darbo tikslą ir pagrindinius uždavinius. Tikslas: Aptarti kas yra apyvartiniai taršos leidimai; Palyginti apyvartinių taršos leidimų sistemos įdiegimo etapus.

prekybos taršos leidimais sistemų tipai

Pagrindiniai uždaviniai:Susipažinti su apyvartinių taršos leidimų sąvoka; Aptarti ATL prekybos sistemą ir jos principą;Aptarti ir palyginti pirmąjį ir antrąjį ATL sistemos įdiegimo etapus.

Dėl gamybinės žmonijos veiklos Žemės atmosferoje pastoviai didėja taip vadinamų šiltnamio dujų, visų pirma anglies dvideginio CO2 koncentracija. Literatūros šaltiniai.

prekybos taršos leidimais sistemų tipai

Taip pat žiūrėkite