Iiroc rinkos prekybos ataskaitų sistema

iiroc rinkos prekybos ataskaitų sistema

nuotolinis darbas

Nors dėl šių priežasčių garantinės įmokos skolinimas apima sandorius, kuriems taikomi finansų įstaigų ir jų klientų susitarimai dėl garantinės įmokos, kai finansų įstaigos savo klientams teikia pagrindinio finansų tarpininko paslaugas, jis neapima kitų paskolų, pvz.

Tokiais atvejais sandorio šalys turėtų turėti galimybę apie užtikrinimo priemonę pranešti nepriklausomai nuo pagrindinės paskolos; 7 šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ESMA pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ES Nr. Sandorio šalis apie VPĮFS, kurio tarpuskaita atlikta, atžvilgiu pateiktą arba gautą garantinę įmoką pateikia duomenis, nustatytus šio reglamento priedo 3 lentelėje, ir nurodo atitinkamą veiksmo rūšį, nustatytą tos priedo lentelės 20 laukelyje.

Risk Models Webcast

Vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorio šalys, susitarusios, kad užtikrinimo priemonės pateikti nereikia, tai nurodo priedo 2 lentelės 72 laukelyje. Sandorio šalis, per VPĮFS kaip užtikrinimo priemonę gaunanti vieną ar daugiau finansinių priemonių, priedo 4 lentelės 7, 8 ir 9 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius kiekvienos iš tų finansinių priemonių pakartotinio panaudojimo duomenis.

kaip nustatyti akcijų pasirinkimo sandorius

Sandorio šalis, per VPĮFS kaip užtikrinimo priemonę gaunanti pinigus, priedo 4 lentelės 11, 12 ir 13 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius visų piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimo atvejų kiekviena valiuta duomenis. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

forex strategija 30 minučių

Priimta Briuselyje  m.

Taip pat žiūrėkite